Scheiding

Een verlies door een scheiding in het gezin.

scheidingAls er in het gezin sprake is van een scheiding tussen de ouders/ verzorgers verandert er veel in de dagelijkse leefomgeving van alle gezinsleden. Voor iedereen is het een verwarrende tijd. Soms is het voor ouders moeilijk om vanuit hun eigen gevoel ook hun kinderen te begeleiden in deze situatie. Ik kan helpen bij een goede en open communicatie om onnodige problemen te voorkomen. Door kinderen serieus te nemen, blijven zij het gevoel van geborgenheid behouden.