Mijn emoties de baas

Mijn emoties de baas

             

 

 

Vaak vragen mensen aan mij of ik het niet moeilijk vind om in aanraking te komen met allerlei emoties van mensen. Mensen rouwen om het verlies van een dierbare of het verlies om wat voor hen heel waardevol is, zoals hun gezondheid of een fijn en warm contact, en hebben het daar uiteraard erg moeilijk mee. Ik snap de vraag maar ik snap nog beter de emoties zoals boosheid, verdriet, gemis van vertrouwen, afgunst, jaloezie, heimwee. Er zijn wel andere dingen waar ik tegen aan loop en het moeilijk maakt voor de betrokkenen, en uitdagend voor mij: Bij een verlies ligt een conflict op loer.

Van de week kwam Tom bij De Levensboom Delft. Tom is 9 jaar en al vaker bij De Levensboom Delft geweest vanwege het overlijden van zijn moeder. Een levensgroot verdriet waar hij eigenlijk niet aan toekomt. Want Tom is heel boos omdat hij niet alleen zijn moeder moet missen, maar omdat er nu ook een conflict is ontstaan in de familie over de voogdij (moeder was een alleenstaande ouder).

Aan mij de taak om Tom te ondersteunen bij het verwoorden van zijn boosheid. Zo belangrijk dat kinderen hierbij als gelijkwaardige gesprekspartners worden gehoord. Tom verdient rust en moet geen speelbal worden van ruziënde volwassenen.

René is een 48-jarige man die zijn zus moet missen omdat zij is overleden. René is al eerder geconfronteerd met een groot verlies: Het moeizame contact met zijn vader. Toch heeft zijn zus de voogdij gegeven aan zijn vader en zijn nieuwe vrouw. Hij kan dat niet verkroppen en heeft besloten de beslissing over de voogdij aan te klagen. Hij is uitgenodigd om De Levensboom Delft te bezoeken.

Om je emoties de baas te kunnen, is het aankijken en inzicht krijgen van deze emoties van belang. Oud zeer aankijken, je pijn kunnen verwoorden en accepteren, in dialoog gaan met de ander en het bieden van berouw en vergeving. Allemaal vaardigheden om als volwassenen te laten zien aan onze kinderen, het goede voorbeeld geven. Een mooie boodschap voor deze sinterklaastijd.

N.B. De besproken situaties zijn met toestemming van de betrokken persoon in de Levensletter opgenomen. De namen zijn gefingeerd.